Saltar al contenido

Premios

Premio de investigación

El treball d’investigació té com a títol: “Restauració del Patrimoni de la Vila de Teulada. Metodologia i criteris d’Intervenció”, i el seu objetiu principal es posar en valor el nucli històric de la Vila de Teulada, declarat Bé d’Interés Cultural a la categoría de Conjunt Històric.
S’estudiaràn, per una banda, les fortificacions militars, com ha sigut el seu pas al llarg de la història i com, degut al creixement de la població, han anat desapareguent, quedant visibles molts pocs llenços, alguns dels quals formen part de les parets mitjeres de vivendes del centre històric, donant lloc a l’actual trama urbana.
D’altra banda s’estudiarán els diferents elements arquitectònics que formen part d’aquest nucli, buscant els criteris d’intervenció que més s’adapten a la nostra cultura arquitectònica, realitzant de forma sutil i coherent, respectant la història d’allò que existeix i fusionant les noves tècniques de construcció i restauració, de manera que s’establisca un diàleg entre dos èpoques diferents, ja tant a nivell constructiu com a nivell d’habitabilitat. Afortunadament, Teulada té un centre històric bonic i característic, i hem d’aprofitar-lo, valorar-lo i tractar-lo amb delicadessa, amb respecte.

https://www.instagram.com/stories/highlights/17850320155470941/

El treball d’investigació té com a títol: “Restauració del Patrimoni de la Vila de Teulada. Metodologia i criteris d’Intervenció”, i el seu objetiu principal es posar en valor el nucli històric de la Vila de Teulada, declarat Bé d’Interés Cultural a la categoría de Conjunt Històric.
S’estudiaràn, per una banda, les fortificacions militars, com ha sigut el seu pas al llarg de la història i com, degut al creixement de la població, han anat desapareguent, quedant visibles molts pocs llenços, alguns dels quals formen part de les parets mitjeres de vivendes del centre històric, donant lloc a l’actual trama urbana.
D’altra banda s’estudiarán els diferents elements arquitectònics que formen part d’aquest nucli, buscant els criteris d’intervenció que més s’adapten a la nostra cultura arquitectònica, realitzant de forma sutil i coherent, respectant la història d’allò que existeix i fusionant les noves tècniques de construcció i restauració, de manera que s’establisca un diàleg entre dos èpoques diferents, ja tant a nivell constructiu com a nivell d’habitabilitat. Afortunadament, Teulada té un centre històric bonic i característic, i hem d’aprofitar-lo, valorar-lo i tractar-lo amb delicadessa, amb respecte.

https://www.instagram.com/stories/highlights/17850320155470941/